Pravidla golfového hřiště Greenfield

1. Fejezet

Klubház szabályzat

 1. A kft. Ügyvezetője és a klub managere teljes körű joggal rendelkeznek a golfpálya és a klubház egész területe felett.
 2. A klubház, a golf shop, és az öltözők nyitvatartási idejét a golf manager határozza meg.
 3. A klub a hét minden napján nyitva tart.
 4. A klub szezonban 8.00-tól 18.00–ig, téli időszakban 8.00-től 16.00–ig tart nyitva.
 5. A tagok és vendégeik öltözete az ízléses, az évszaknak megfelelő kell, hogy legyen. A megfelelő öltözékek közé nem tartozhat jogging és fürdőruha. A férfiak kötelező viselete a galléros póló. A mindenkori személyzet felelőssége, hogy érvényre juttassa a megfelelő öltözéket és elvárt, hogy minden rendellenességet szüntessenek meg.
 6. Vendégek: a klubtag által meghívott vendégeknek az alábbiakat kell betartaniuk:
  A) A klubtag vendégül láthat olyan vendégeket, akik nem klubtagok úgy, hogy gondoskodnak a vendégek eligazításáról és a klub által időről időre meghatározott díjak pénzügyi rendezéséről. B) A klubtagok felelősséggel tartoznak vendégeik viselkedéséért, öltözetéért és a felmerülő kiadások pénzügyi rendezéséért.
 7. Az öltözőt a tagok és vendégek egyaránt használhatják. Az öltözők és a szekrények a recepció felügyelete alatt állnak. Golfütőt, kivéve az extra és különleges ütőket, az öltözőkben nem lehet tárolni. A golf klub biztosítja az ütőtárolási és tisztítási szolgáltatások igénybevételét.
 8. A klub területén semminemű olyan étel és ital nem fogyasztható, melyet nem a klub coffee shop-jában vásároltak.
 9. 18 év alatti tagok és vendégek nem fogyaszthatnak alkoholtartalmú italokat a klub területén. Azok a tagok és vendégek, akik illuminált állapotba kerültek nem szolgálhatók ki alkoholtartalmú itallal.
 10. A tagok és vendégek felelősek az általuk a klub tulajdonában lévő értékeken elkövetett rongálásokért. Ugyanígy a klub is felelős a tagok felszereléséért, ütőiért, és mindazért, amit ellenszolgáltatás fejében megőrzésre leadtak.
 11. 10 év alatti gyermekek felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a klub területén.
 12. Minden magántulajdonban levő vagyontárgyat, ami a klub területén van, tulajdonosa a saját felelőssegére hozhatja a klub területére, kivéve ezalól a golf ütőket, golftáskákat és tartalmát, amit ellenszolgáltatásért megőrzésre leadtak a caddy raktárban.
 13. A parkolás csak a kijelölt helyeken megengedett.
 14. A klub tagjai nem utasíthatják rendre a klub alkalmazottait. Minden panaszt a golf managernek, vagy a megfelelő felettesnek kell jelenteni helyreigazításért. Komolyabb panaszokkal közvetlenül az ügyvezető igazgatóhoz kell fordulni írásban.
 15. Bárki aki zavart kelt a klub területén fel lehet szólítani a klub területének elhagyására és igényelt további szolgáltatások megtagadására.
 16. Mindenféle szolgáltatásra vonatkozó előzetes foglalásokat a recepción kell megtenni.
 17. A klub tagjai és alkalmazottai kötelezettek minden törvénybe ütköző szabálytalanságot jelenteni.
 18. Halászat, vadászat, fegyver birtoklása, valamint fürdés, a tavakon való átgázolás tilos a klub területén. Biciklizni csak a szilárd burkolatú utakon lehet.
 19. olyan prospektusokat, újságokat, melyet a klub vezetősége előzetesen nem hagyott jóvá, nem lehet a klubban terjeszteni.
 20. Kisállat (kutya, macska) csak pórázon engedélyezett a golfpálya területén.

2. Fejezet

Golfpálya szabályok

Az időjárás függvényében a golfpálya minden nap nyitva tart. 8.00 órakor nyit, és 18.00 órakor zár be. A játék ezen időpont előtt csak külön és előzetes engedély mellett kezdőthet el.

 1. Minden tagnak és vendégnek a játék előtt kötelezően a recepción kell bejelentkezni. A recepció minden játékos számára green fee kártyát állít ki, amit a játékos köteles a marsall-nak ellenőrzés céljábó átadni.
 2. A 18-lyukú pályán csak azok a golfozók játszhatnak, akik legalább pályaalkalmassági vizsgát tettek.
 3. Minden játékot az 1. Elütőről kell kezdeni, kivéve, ha a recepción előzetes egyeztetés alapján megadják a jogot hogy a 10., vagy a kívánt elütőről kezdhessen a játékos, anélkül, hogy ezzel a többi játékost zavarná.
 4. Az a csoport, amelyik nem halad közvetlenül a 9. Green-től a 10. Tee-hez, elveszti pozícióját a pályán, és egyeztetnie kell a recepcióval, mielőtt folytatná a játékot.
 5. Négy főnél nagyobb csoport a recepció előzetes engedélye nélkül nem engedhető a pályára.
 6. A tagok és vendégek gyakorlás céljára csak a driving range-et és a gyakorló green-t használhatják. Gyakorlás céljára semmiképp sem vehetők igénybe a normál greenek, tee-k, fairway-ek. A driving range-n csak driving range labdák használhatók. Driving range labdák használata a 18-lyukú pályán tilos. A szabályt megszegő játékosokat a klub bünteti.
 7. A tagoknak és vendégeknek elektromos golfkocsik állnak rendelkezésre. A golfkocsikra vonatkozó szabályok részletesebben a “golfkocsi szabályzat”-ban találhatók.
 8. Lassú játék: amennyiben az egyik csapat egy teljes lyukkal az előtte lévő csapat mögé kerül, a lassú csapatnak fel kell kérnie a mögötte lévő csapatot, hogy játsszon el mellettük. Amennyiben a játék egy elvesztett labda miatt késedelmeskedik, a mögötte játszó csapatot fel kell kérni, hogy játsszon el mellettük.
 9. Egy, kettő, három vagy öt főből álló csapatnak soha nincs pozíciója, és mindig utat kell engednie a négy főből álló csapatoknak.
 10. Minden játékosnak meg kell, hogy legyen a saját ütőkészlete.
 11. A következő szabályok betartásával a játékosoknak a pálya sérüléseit kell kivédeniük:
  a) putting területről labda nem üthető el olyan ütővel, amely megsértheti a green-t.
  b) a golftáskákat nem szabad a putting green felületére helyezni.
  C) a játékosok által kivágott vagy elmozdított gyeptéglát (divot) azonnal vissza kell helyezni, és lábbal le kell nyomni. A greenen lévő labdanyomokat azonnal el kell tüntetni.
  d) homokcsapdából történő játék esetén a homokot el kell gereblyézni.
 12. Megfelelő viselet: mind a férfiak, mind a nők viselete ízléses és az évszaknak megfelelő kell, hogy legyen. A megfelelő öltözékek közé nem tartozhat jogging és fürdőruha. Férfiak számára galléros ing kívánatos. A recepciónak kötelező a játék megkezdése előtt meggyőződnie arról, hogy a golfjáték résztvevői megfelelően vannak-e öltözve.
 13. 10 éven aluli gyermekek külön engedély mellet engedhető a pályára.
 14. A kutyatartás szabályait betartva a kutya pórázon a pálya területére behozható. Ezt minden esetben jelezni kell a recepciónak.
 15. Halászat, vadászat, fegyver birtoklása, valamint fürdés, a tavakon való átgázolás tilos a golf klub területén.

3. Fejezet

Tee time foglalások

 1. Tee time-ok előre foglalhatók.
 2. tee időket kérő játékosok meg kell hogy adják a flightban játszó többi játékos nevét és handicap-jét is. Amennyiben a játékosok négyese nem teljes, és a recepció nem kapta meg a játékosok nevét a tee-től történő kezdési időre, a négyest a készenléti lista játékosaival ki lehet egészíteni.
 3. A tee időpontját felhasználni nem tudó játékos előre köteles bejelenteni a lemondását, hogy így a tee-időpontot újra ki lehessen osztani.
 4. Tee time-ot személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet kérni a recepción.

4. Fejezet

Driving range szabályok

 1. Range labdák a klub tulajdonát képezik, ezért nem szedhetők össze és nem vihetők el a driving range területéről.
 2. Range labdák használata csak a driving range területén engedélyezett.
 3. A driving range szabályok megszegését a klub 100 euro pénzbüntetéssel, valamint a golfklubból való kizárással sújtja
 4. 10 év alatti gyermekek nem tartózkodhatnak a golfpálya területén, 10 és 14 év közötti gyermekek is csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a területen.
 5. A golfütő swingje 120 km/óra, míg egy jól megütött golflabda sebessége akár 250 km/óra is lehet, így a biztonság érdekében javasoljuk, hogy a gyakorlópálya elütőhelyein a játékosoktól minimum 2 méter távolságban tartózkodjon a játékos.

5. Fejezet

Elektromos golfautók használata

 1. Magánkézben lévő golfkocsik csak a klub külön engedélye alapján engedhetők a pálya területére.
 2. A golfkocsikat csak 16 éves vagy annál idősebb személyek vezethetik.
 3. A golfkocsin csak két ember és két táska engedélyezett.
 4. A golfkocsi vezetése közben legyen mindig mindkét lábuk a kocsiban.
 5. A golfkocsik valamennyi fajtáját legalább 5 méter távolságra kell hagyni a greenektől és nem vezethetők vagy húzhatók a greenre vagy a tee-re és a lejtőkre.
 6. A golfkocsikra a 90 fokos szabály van érvényben. Ez azt jelenti, hogy a fairway-ek szélén haladva a labda vonalát elérve kell kanyarodni a fairway-en.
 7. A golfkocsik használatát a headgreenkeeper és a golf manager dönti el az időjárási és pályaviszonyok alapján.
 8. A golfkocsik vezetői kötelesek mindenkor betartani a biztonsági szabályokat, a jeleket, cölöpöket és a kocsik irányításához használt egyéb jelzéseket.
 9. Mindent meg kell tenni a csupasz területek, nedves vagy puha részek, vagy építés alatt álló részek elkerülésére.
 10. A kocsikat használó játékosoknak semmilyen előjoguk nincsen ahhoz, hogy más játékosok mellett elhaladva játszanak, kivéve a golfpálya szabályzat 8. Pontja szerinti “lassú játék” etikettjében leírtakat.
 11. A golfkocsikat bérlő játékosok felelnek a kocsin esett sérülésekért. A golfkocsi kölcsönzésekor minden esetben kölcsönzési szerződést kell aláírni.
 12. Amennyire lehetséges mindig tartsa a kocsit az utakon.
 13. Nem lehet a táblával jelölt területeken túl golfkocsival behajtani.
 14. Elektromos autóval a játékidő (4 fős flight esetén) 4 és fél órát tesz ki. Amennyiben az elektromos autót ezen idő után hozza vissza a bérlő játékos, úgy felárat köteles fizetni, mely a kölcsönzési díj arányos részével egyenlő.

6. Fejezet

Junior játék

 1. Juniorok azok a fiúk, lányok vagy vendégek, akik elérték a 10 éves kort, de még nem érték el a 21 évet és tanulók.
 2. A 10 - 12 éves és annál fiatalabb juniorok akkor játszhatnak, ha azt a golf profi igazolja, és egy felnőtt golf tag kíséri őket.
 3. 10 év alatti gyermekek nem engedhetők a golfpályára. Lásd golfpálya szabályzat 13. Pontja.
 4. Juniorok, 16 év alatt nem kezelhetnek és vezethetnek golfkocsit.
 5. A juniorok mindenkor úriemberekhez és úri hölgyekhez méltóan kell, hogy viselkedjenek. Érzelemkitörések, a klub vagyonának rongálása stb. Felfüggesztést vonhatnak maguk után.